Kontakt
Links
Arkiv
Museet
Otterup Kartoffellaug
Sponsorer
Rådet
Danmarks Kartoffelråd
Årsmøde på Egeskov den 20. januar 2015.
sponsorer

Valdemarsdag 2011VALDEMARSDAG 2011

Danmarks Kartoffel Råd gennemfører "Danmarks største ældrefest" på Valdemarsdag.

Arrangementet sponsoreres af Kartoffelafgiftsfonden

Ansvarlig: Sekretariatet på Kold College

Valdemarsdag, den 15. juni, er det blevet tradition, at vore ældre medborgere på pleje-hjem/ældreinstitutioner spiser nye, danske frilandskartofler, gerne ledsaget af en snaps eller to.

Det er udgangspunktet for at Danmarks Kartoffel Råd igen i år gerne medvirker til, at den del af vore ældre medborgere, der bor på plejehjem- og centre, igen får mulighed for at opleve den eventyrlige smag, en nyopgravet, dansk frilandskartoffel har.

Danmarks Kartoffel Råd opfordrer derfor borgmestrene i landets kommuner til endnu engang at gennemføre lokale initiativer, der kan støtte op om det gode formål, for med de sidste års store succes på vore plejehjem- og centre, er der skabt en fast tradition. Valdemarsdag er blevet til "Hele Danmarks Kartoffeldag"

Opfordringen til "Den store ældrefest" blev i 2010 fulgt af 95 kommuner. Mere end 47.500 ældre medborgere fik en god og festlig dag med nye, danske frilandskartofler og snaps, sponsoreret af Aalborg Akvavit.
I forbindelse med festdagen blev der arrangeret forskellige festlige indslag for de ældre, med underholdning, sang og musik og med borgmesterens skål. OK-hjemmet Lotte på Frederiksberg, fik f. eks. besøg af kartoffel-ambassadør, skuespiller Per Pallesen, rådsmedlem, restauratør Jørn Steen Larsen og borgmester Jørgen Glenthøj.

Fremgangsmåden for deltagelse i arrangementet er, at kommunerne (institutionerne) selv kontakter lokale kartoffelavlere eller leverandører af grønt med henblik på levering af frilandskartofler til arrangementet. 
Aalborg Akvavit sponsorerer hver anden snaps. Kommunen (institutionerne) giver den anden halvdel - dog sådan, at Aalborg Akvavit i alt sponsorerer max. 1.200 1/1-flasker på landsbasis. Der kan IKKE leveres ½ flasker!
Kommunens kontaktperson sørger for mail til alle kommunens institutioner om at kommunen har tilmeldt sig arrangementet.

Danske Fragtmænd Fyn sørger gratis for transporten af snapsen til de enkelte tilmeldte kommuner.
Kommunerne tilmelder sig med angivelse af samlet antal ældre i kommunen der ønsker at deltage OG hvor mange på hvert plejecenter (af hensyn til antal flasker) Se vedlagte tilmeldingskupon. Hvis snapsekvoten er opbrugt ved tilmelding, sørger kommunen selv for snapsen. (Det har dog endnu ikke været tilfældet)

OBS:
Der skal kun angives ET samlet leveringssted.

På den oplyste adresse vil snapsen fra Aalborg Akvavit primo juni blive leveret af Danske Fragtmænd Fyn.

Af hensyn til leveringen af snapsen opfordres kommunerne til hurtigst muligt - og senest 12. maj 2010 at melde tilbage på medsendte blanket (pr. post eller e-mail: vo@koldcollege.dk). Se link:

Tilmelding Valdemarsdag 2011

Når Danmarks Kartoffel Råd modtager tilmeldingen, sendes mail til kommunens/plejecentrets kontaktperson med angivelse af antal flasker, der vil blive leveret. Kontaktpersonen sørger for information/levering til institutionerne.
Læs i øvrigt Danmarks Kartoffel Råds hjemmeside, www.kartoffelraad.dk, hvor der bl.a. kan læses om Rådets historie, aktiviteter og medlemmer.

"Den store ældrefest" er blevet til en festdag, som vore ældre medborgere virkelig ser frem til og vi ønsker en god og hyggelig dag til alle


Med venlig hilsen
Anker Boye, Formand

Carsten Abild, Oldermand / Maja Larsen, sekretær

Praktiske spørgsmål (Carsten Abild): 40 18 32 06


Danmarks Kartoffel Råd Sekretariat | Kold College | Landbrugsvej 55, 5260 Odense S | Maja Larsen