Kontakt
Links
Arkiv
Museet
Otterup Kartoffellaug
Sponsorer
Rådet
Danmarks Kartoffelråd
Årsmøde på Egeskov den 20. januar 2015.
sponsorer

Valdemarsdag 2009Valdemarsdag

Danmarks Kartoffel Råd gennemfører "Danmarks største ældrefest" på Valdemarsdag. Mere end 45.000 beboere på over 300 ældreinstitutioner i 90 kommuner nyder godt af dette arrangement , hvor der serveres nye kartofler og en snaps til beboerne på de deltagende plejehjem.

Arrangementet sponsoreres af Kartoffelafgiftsfonden

Ansvarlig: Sekretariatet på Kold college


Danmarks største ældrefest 2009 blev en stor succes.Valdemarsdag
, den 15. juni, er der tradition for, at vi danskere spiser nye, danske kartofler - gerne ledsaget af en snaps eller to.

Det er udgangspunktet for, at Danmarks Kartoffel Råd igen i år gerne medvirker til, at den del af vore ældre medborgere, der bor på pleje- og alderdomshjemmene, får mulighed for at (gen)opleve den eventyrlige smag, som en nyopgravet, dansk frilandskartoffel har.


Danmarks Kartoffel Råd opfordrer derfor borgmestrene i landets kommuner til endnu engang at gennemføre lokale initiativer, der kan støtte op om dette gode formål.

Opfordringen blev i 2008 modtaget positivt fra de fleste kommuner i landet og over 45.000 æl-dre medborgere fik Valdemarsdag nye danske frilandskartofler, ledsaget af  snaps sponsore-ret af et af Danmarks Kartoffel Råds medlemmer, V & S Distillers A/S (De Danske Spritfabrikker A/S) og kommunen.
I forbindelse med dagen blev der rundt om i kommunerne arrangeret forskellige festlige og opmuntrende indslag på hjemmene, hvor borgmestre, kommunalpolitikere/ byrådsmedlem-mer og andre lokale medvirkede til at gøre dagen til en oplevelse for vore ældre medborgere.

Med de sidste års store succes på vore pleje- og alderdomshjem er der skabt en fast tradition. Valdemarsdag er blevet til ”Hele Danmarks Kartoffeldag”.

Fremgangsmåden for deltagelse i arrangementet er, at kommunerne (institutionerne) selv kontakter lokale kartoffelavlere med henblik på levering af lokale frilandskartofler til arrange-mentet.
 
V & S Distillers sponsorerer snaps til halvdelen af en kommunes ældre medborgere (kommunen (institutionerne) giver den anden halvdel – dog sådan, at V & S Distillers i alt sponsorerer max. 1.200 1/1-flasker på landsbasis.
 
Danske Fragtmænd Fyn A/S sørger gratis for transporten af snapsen til de enkelte tilmeldte kommuner. Kartoffelafgiftsfonden er medsponsor i Den store Kartoffeldag.

Kommunerne tilmelder sig Den store kartoffeldag med angivelse af antal beboere på institutionen. Se vedlagte tilmeldingskupon. Ved tilmelding gælder ”først til mølle princippet”. Hvis kvoten fra V & S Distillers mod forventning ved en kommunes tilmelding skulle være opbrugt, sørger kommunen 100 % selv for snapsen til beboerne.
Samtidig med tilmelding til DKR sørger kommunens kontaktperson for mail til institutionerne om at kommunen har tilmeldt sig arrangementet.

OBS:
Som noget nyt i år skal kommunerne angive et leveringssted i kommunen.
Her vil snapsen fra V & S Distillers blive leveret af fragtmændene allerede omkring den 2. juni 2009. Kommunerne/institutionerne sørger selv for indkøb af den anden halvdel af snap-sen. Snapsen fra V & S Distillers vil som sædvanlig være Aalborg Taffel Akvavit.

Af hensyn til leveringen af snapsen opfordres kommunerne til hurtigst muligt – og senest 15. maj 2009) at melde tilbage på blanketten i nedenstående link og sende den pr. post eller e-mail til mla@koldcollege.dk

Læs i øvrigt Danmarks Kartoffel Råds hjemmeside, www.kartoffelraad.dk
hvor der bl.a. kan læses om Rådets historie, aktiviteter og medlemmer.

Med håb om en for vore ældre atter succesfuld Valdemarsdag,med venlig hilsen


Anker Boye
Formand


Carsten Abild, Oldermand / Maja Larsen, sekretær


Praktiske spørgsmål (Carsten Abild): 40 18 32 06.

seperatorDanmarks Kartoffel Råd Sekretariat | Kold College | Landbrugsvej 55, 5260 Odense S | Maja Larsen