Kontakt
Links
Arkiv
Museet
Otterup Kartoffellaug
Sponsorer
Rådet
Danmarks Kartoffelråd
Årsmøde på Egeskov den 20. januar 2015.
sponsorer

Otterup KartoffellaugOtterup Kommunes Kartoffellaug

Otterup Kommunes Kartoffellaug af 1996 blev stiftet den 10. december 1996 på initiativ af Carsten Abild, laugets nuværende oldermand. Den alvorlige baggrund for initiativet var og er, at kartoflen som dansk nationalspise i de seneste årtier er blevet trængt af nye spisevaner. Ikke mindst de unge vender i stigende grad kartoflen ryggen. 

Formålet med lauget er at bringe spisekartoflen tilbage på det nationale spisekort ved at udbrede kendskabet til kartoflen og dens anvendelsesmuligheder, samt at arbejde for, at kvalitet og smag forbedres gennem optimale dyrknings-, transport- og opbevaringsforhold. 

Otterup Kartoffellaug er sammensat af entusiaster fra landbrug, erhvervsråd, handelsstandsforening, bibliotek, presse samt private virksomheder:

Oldermand: Carsten Abild

Museumsinspektør Jesper Ussing , Otterup

Øvrige medlemmer:

 • Rikke Petersen, Lokaljournalen
 • Vibeke Hansen, Handelsforeningen
 • Niels Erik Nielsen, Nordfyns Bank
 • Gunner Andersen, Kartoffel Museet
 • Gårdejer Bent E. Hansen, Dansk Familielandbrug 
 • Tekstforfatter Pia Longet , Otterup
 • Gårdejer Bent Frigaard Rasmussen, Landboforeningerne 
 • Stationsleder Ole Rasmussen, Falcks Redningskorps 
 • Journalist Lise Thing, Fyens Stiftstidende 
 • Journalist Klaus Wind, Fyens Stiftstidende 
 • Kommunalpolitiker Børge Nielsen
 • Bager Allan Larsen
 • Bager Jane Larsen

Lauget mødes ca. 4 gange årligt. 

Lauget tog i 1996 initiativ til det første Danmarksmesterskab i dyrkning af frilandskartofler. I 1997 blev denne konkurrence udvidet med én om nye kartoffelretter. Lauget står for Otterupmesterskabet i frilandskartofler, konkurrencen om sange om kartofler, og endelig har lauget indstiftet en humørpris. Alt sammen fejres på Den store Kartoffeldag, som er en mindre byfest. 

På landsplan viste der sig behov for at samle en kreds af personer, der kunne og var villige til at påtage sig denne nationale opgave. Derfor tog Otterup Kartoffellaug initiativ til at danne Danmarks Kartoffel Råd, som gennem en slagkraftig, koordineret og samlet indsats på såvel nationalt som internationalt plan igen kan bringe den trængte kartoffel til ære og værdighed. 

Otterup Kartoffellaug har sammen med Danmarks Kartoffel Råd taget initiativ til Danmarks Kartoffel Museum & Videnscenter. Danmarks Kartoffel Råd er repræsenteret i bestyrelsen.seperatorDanmarks Kartoffel Råd Sekretariat | Kold College | Landbrugsvej 55, 5260 Odense S | Maja Larsen